EPDer för Viesers golvbrunnar

Alla som jobbar inom byggbranschen har med största säkerhet stött på olika typer av miljökrav. Kanske till och med dagligen. Allt fler letar efter produkter för miljöcertifierade byggnader. Vi behöver tillförlitlig data för att kunna planera och bygga en grönare framtid tillsammans. Som leverantör vill vi vara med och ta vårt ansvar till de ökande kraven.

Vi är glada att nu kunna meddela att vi har tagit de första men viktiga stegen framåt på vår hållbarhetsresa! Miljövarudeklarationer (EPD) har beviljats för Viesers fyra produktgrupper! Dessa produktgruppsspecifika EPD:er omfattar alla våra golvbrunnar, förhöjningsringar, galler och linjära golvbrunnar.

EPD:er ger transparent och jämförbar information om våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel. EPD:erna är i linje med ISO 14025 och EN 15804 standarderna och finns tillgängliga i EPD-biblioteket som underhålls av The International EPD® System.

Alla fyra EPD:er finns även tillgängliga i vår materialbank: Länk

Många är säkert intresserade av de specifika Global Warming Potential (GWP) värdena som finns listade i dokumenten. Vi kommer som näst steg att lägga till dessa värden i våra BIM-modeller som finns att ladda ner hos Magicad.

Vill du veta mer om våra EPDer?

Boka en onlinepresentation

Eller kontakta mig, jag hjälper gärna!

Oskar Schannong

Technical Sales Manager

+46 70 370 7217
oskar.schannong@vieser.se