Vanliga frågor

Är det möjligt att installera specialvattenlåset i ett tvättställ i rostfritt stål?

Nej. Tvättställ i rostfritt stål är vanligen för tunna för en tät installering av specialvattenlåset.


Är Vieser Line typgodkänd och har produkten testats med flytande tätskikt för våtrum?

Kompatibiliteten med alla Vieser One-brunnar gör att du kan välja mellan en golvbrunn med vertikal eller horisontell anslutning eller en spygatt, vilket garanterar snabb och enkel installation.

Golvbrunnens vattentäthet och funktion har bekräftats i tester enligt standarden EN 1253-2, som även utgör grunden för Vieser Ones typgodkännande.

Kompatibiliteten och vattentätheten för Vieser One golvbrunnarna och flytande tätskikt för våtrum har bekräftats i tester enligt standarden EN 1253-1, som även utgör grunden för Viesers produktcertifikat.


Finns det förhöjningsringar med sidoinlopp?

Det finns en förhöjningsring med sidoinlopp (3×32). Det går att koppla tre stycken 32 mm sidoinlopp till förhöjningsringen.


Finns det gjutningsskydd för höga förhöjningsringar som kan förhindra att betong kommer in i golvbrunnen vid gjutningsskedet?

För höga förhöjningsringar finns som tilläggsutrustning ett gjutningsskyddspaket, Vieser nr 52703.
Vieser One gjutningsskyddspaketet innehåller gjutningsskydd, klämring och ett skärmall för tätskiktet.
Formen på Vieser One skyddslocket underlättar utförandet av golvfall, eftersom skyddet lutar mot centrum av brunnen.
Med hjälp av skärmallen som följer med Vieser One skyddslockpaketet är det lätt att skära tätskiktet enligt rätt mått när tätskiktet ansluts till golvbrunnen eller förhöjningsringen.
Med hjälp av klämringen som följer med Vieser One skyddslockpaketet är det lätt att ansluta tätskiktet till golvbrunnen eller förhöjningsringen.


Finns det några reservdelar till Viesers gamla vakuumventiler, t.ex. ventiltätningar eller o-ringar?

Tyvärr finns reservdelar inte längre tillgängliga. Produkten har utgått 2013. Vi rekommenderar att du ersätter den med en Vieser One vakuumventil på samma rör.


Finns det specialvattenlås till Viesers låga golvbrunnar?

Specialvattenlås finns inte till Viesers låga modeller.


Varför luktar golvbrunnen?

En obehaglig lukt kan bero på många orsaker.

Kontrollera först följande:

1. Sitter vattenlåset i golvbrunnen ordentligt på plats?

2. Är O-ringen i vattenlåset intakt?

3. Är lukten ihållande eller framträder den endast efter att du använt golvbrunnen?

4. Är det säkert att lukten kommer från golvbrunnen? Är avloppet från tvättstället kopplat till golvbrunnen? Är det möjligt att lukten från golvbrunnen kommer från tvättställets vattenlås? (Om det finns två vattenlås: tvättställets vattenlås och golvbrunnens vattenlås. Det är möjligt att det blivit kvar smuts i vattenlåsets rör som orsakar lukten. När du släpper ut vatten i röret försvinner lukten.)

5. Finns det vatten i golvbrunnens vattenutrymme? Om vattnet försvinner från vattenutrymmet är det mycket sannolikt att avluftningen är tilltäppt. (När en armatur försedd med avlopp används uppstår undertryck och om avluftningen är tilltäppt tas ersättningsluften där den fås enklast, dvs. ofta från golvbrunnen).

6. Har andra avloppsställen kopplats till golvbrunnen? Har avloppsrören fotograferats? Är de raka och fria från svackor? (En svacka på avloppsröret samlar smuts och börjar med tiden lukta via en golvbrunn).

7. Vilka tvättmedel använder du?

8. Ventilationen? Hur stort undertryck har rummet?


Hur ansluter man en golvbrunn i polypropen (PP) till ett avloppsrör i polyeten (PE).

O-ringsmuff av polyeten. Den andra änden kopplas till röret med elsvetsmuff (eller plåt) och vid brunnen används o-ring.


Hur ansluts Viesers golvbrunn till ett gjutjärnsavlopp?

Med en övergångskoppling som är avsedd för sammankoppling av gjutjärns- och plastavlopp.
DN70 (gjutjärnsavlopp) -> DN75 (plastavlopp)
DN50 (gjutjärnsavlopp) -> DN50 (plastavlopp)


Hur fungerar den justerbara stålramen?

För att underlätta kakelsättningen har vi tagit fram en justerbar stålram som går att justera med max 15 mm i sidled från golvbrunnen. Total justerbarhet 30 mm. Ramen har ett excentriskt hål som ger utrymme för justering. Även kragen är excentrisk för att ge ytterligare spelrum.


Hur fungerar golvbrunnens specialvattenlås?

Ett specialvattenlås förhindrar effektivt att golvbrunnen torkar ut och de luktproblem som detta orsakar. Specialvattenlåsen har en fjäderbelastad plastklaff som öppnas av flödet och stängs när flödet upphör. Produkten kan installeras i efterhand i alla Vieser och Vieser One golvbrunnar med sidoinlopp. Du känner igen vattenlåset till Vieser One på det svarta lyfthandtaget och vattenlåset till en Vieser golvbrunn på det svarta ”fingerhandtaget”. Vi rekommenderar specialvattenlås i rum där golvbrunnen används sällan eller tillfälligt, till exempel tekniska rum, grovkök, sommarstugor. De enda golvbrunnarna i vilka specialvattenlås inte kan användas är låga horisontella brunnar, vertikalbrunnen DN 50 samt vår extra låga Vieser One-brunn.


Hur fungerar Viesers vattenlås med tvättmaskinstratt?

Den kan användas som tvättmaskinsavlopp (direkt i avloppsröret) genom att koppla tvättmaskinens utloppsslang till tratten.


Hur högt kan Vieser One installeras med hjälp av stödbenen?

Maxhöjden för stödbenen som följer med Vieser One golvbrunnarna är 280 mm.

Golvbrunnen kan höjas till 345 mm med hjälp av ett reservdelsset.


Hur installeras avlopp för ett badkar?

Under badkaret installeras en golvbrunn för badkarets utloppsrör. Badkaret ska då ha en underhållslucka som ger åtkomst till golvbrunnen.
Ett annat sätt är att installera en spygatt under badkaret och ansluta den till golvbrunnens sidoinlopp.


Hur installeras golvbrunnen i ett akrylat- eller polyuretangolv?

Du hittar bilder på vattenisoleringen och nödvändiga delar här:


Hur installeras Vieser Line/Dot/Square ramen?

Ramen placeras ovanpå brunnen. Den svarta regleringsringen vrids till önskad position enligt hur klinkerplattorna fördelas. Ramens överkant ska vara i linje med klinkerplattorna. Ramens höjd kan justeras enligt golvplattans tjocklek med hjälp av fästmassa under ramen.


Hur kan jag höja golvbrunnen lite grann?

Viesers låga förhöjningsring är avsedd för den här typen av situationer. Förpackningen inkluderar en klämring som kan användas för att ansluta tätskiktet till förhöjningsringen. Den låga förhöjningsringen ger en förhöjning på 12–16 mm. För förhöjningar på över 25 mm finns en högre ring och för över 66 mm en förhöjningsring med sidoinlopp.


Hur många spygatter får man ansluta till en golvbrunn och hur långt får avståndet mellan dem vara?

Högst två torrbrunnar får anslutas till golvbrunnen. De får vara högst tre meter från golvbrunnen.


Hur mycket höjs golvbrunnen av Vieser Line, Dot & Square gjutmallen?

Gjutmallen för Vieser Line, Dot och Square höjer golvbrunnen med 21 mm (beräknat från golvets råyta som vattenisoleras).


Hur mycket utrymme kräver linjebrunnen Vieser Line?

Måtten på Vieser Line produktens gjutmall som skapar en form för locket och ramen är:

Vieser Line gjutmall 700 mm = Längd: 720 mm, Bredd: 230 mm
Vieser Line gjutmall 800 mm = Längd: 820 mm, Bredd: 230 mm
Vieser Line gjutmall 900 mm = Längd: 920 mm, Bredd: 230 mm
Vieser Line gjutmall 1000 mm = Längd: 1020 mm, Bredd: 230 mm


Hur mycket utrymme kräver Vieser Dot och Square?

Måtten på gjutmallen till Vieser Dot som skapar en form för Vieser Dot locket och ramen är följande:
Vieser Dot gjutmall = Ø630 mm
Måtten på gjutmallen till Vieser Square som skapar en form för Vieser Square locket och ramen är följande:
Vieser Square gjutmall = 630 x 630 mm


Hur och var hittar jag rätt typ av specialvattenlås till min golvbrunn?

Det finns två typer av specialvattenlås för Viesers golvbrunnar. Vattenlåset till Vieser One avviker från specialvattenlåset till en vanlig Vieser-brunn genom dess stora blåa handtag. Båda produkterna finns att köpa i välsorterade järnaffärer och hos VVS-grossister.


Hur placeras Vieser Line intill väggen?

Om man vill placera Vieser Line intill väggen ska gjutmallen placeras direkt mot väggens råyta med 125 mm från centrum av brunnen till väggen.
Gjutmallen till Vieser Line är 25 mm längre och 33 mm bredare än den rostfria ramen. För att underlätta klinkersättningen kan ramen flyttas högst 15 mm i sidled från golvbrunnen i utrymmet som bildas av gjutmallen.


Hur stora är Viesers rostfria silar?

Storleken är 197×197 mm eller 160×160 mm.

197×197 Galler: Utan ram 190×190, med ram: 197×197

160×160 Galler: Utan ram 151×151, med ram 160×160


Hur varmt vatten/ånga tål golvbrunnen?

En golvbrunn av polypropen tål ett kontinuerligt vattenflöde på 85 °C och tillfälligt kokande 100 °C vatten.


Jag har en beigefärgad Upovieser golvbrunn, finns det reservdelar till den?

Reservdelar finns inte längre till gamla beigefärgade brunnar av märket Upovieser (1980–1995). Tillverkningen upphörde för drygt 20 år sedan och reservdelar tillverkas inte längre. En allmän rekommendation inom branschen är att gamla golvbrunnar ska bytas ut mot nya om det inte längre finns reservdelar som uppfyller moderna krav. Reglerna för golvbrunnarnas typgodkännanden i Finland uppdaterades 1995, och detta är en gammal modell som inte uppfyller de krav som gäller idag. Vid renovering är den enda testade och säkra lösningen att bila bort den gamla brunnen och installera en ny typgodkänd och certifierad golvbrunn.


Jag har en golvbrunn från Vieser och undrar om jag också måste köpa en sil från Vieser?

Vi rekommenderar att du använder en sil från Vieser med våra golvbrunnar. Ramarna till våra rostfria stålsilar har en liten krage som skyddar tätskiktet Det säkerställer en trygg installation som uppfyller kraven.


Jag vill ha en Vieser Line/Dot/Square produkt men behöver sidoinlopp till golvbrunnen, är det möjligt?

Vieser Line/Dot/Square produkterna är kompatibla med alla Vieser One golvbrunnar. Vieser One sortimentet inkluderar även golvbrunnar med sidoinlopp.


Kan flera förhöjningsringar placeras ovanpå varandra?

Högst två stycken höga förhöjningsringar får placeras ovanpå varandra. Dessutom går det att placera en låg förhöjningsring på den höga, men inte vice versa.


Kan jag använda alla tätskikt?

Beroende på vilken installation som väljs så gäller följande:
Vid installation minst 200mm från vägg så kan man använda vilket tätskikt man vill.

Vid användning av Vieser brunnsmanschett och installation minst 200mm från vägg så kan man överlappa med följande tätskikt: Läs mer

Vid montering väggnära med Vieser brunnsmanschett gäller följande: Länk…


Kan jag byta lockmodell på Vieser Line/Dot/Square i efterhand?

Beroende på lockets längd och form kan alla lock i produktfamiljen bytas ut till andra Vieser Line/Dot/Square produkter i efterhand.


Kan jag kapa sidoinloppen i en horisontell Vieser One golvbrunn om de försvårar installationsarbetet?

Om sidoinloppen försvårar installation och inte behövs kan de förkortas eller sågas bort (försiktigt, så att det inte blir ett hål). Sidoinloppen har skyddsplast som måste spräckas före användning, men det behövs inte om de inte ska användas.


Kan man använda en Vieser förhöjningsring i en gammal gjutjärnsbrunn?

Vieser har inte testat en sådan lösning.


Kan man placera två låga förhöjningsringar på varandra? Kan en förhöjningsring av annat fabrikat placeras ovanpå den låga förhöjningsringen?

Två låga förhöjningsringar kan inte placeras ovanpå varandra. (Dimensioneringen av den låga förhöjningsringens övre del skiljer sig från andra förhöjningsringar eller golvbrunnar).

Den låga förhöjningsringen ska alltid vara överst och kan inte förlängas med andra ringar.


Kan man utelämna den vita stödringen?

Förhöjningsringens stödring kan inte utelämnas vid montering.

Den vita stödringen har två uppgifter i förhöjningsringen:

1. Stödringen håller fogen mellan golvbrunnen och förhöjningsringen tät.

2. Den bevarar förhöjningsringens runda form under hela dess livscykel.

Förhöjningsringens vattentäthet har testats i typgodkännandetester: ”Fogen för golvbrunnen och dess förhöjningsring ska sitta tätt vid ett vattentryck på 0–10 kilopascal.”

En typgodkänd förhöjningsring ska vara mekaniskt hållbar enligt följande: ”Om fogen i en golvbrunn är utrustad med en förhöjningsring ska den klara av ett böjmoment på minst 100 newtonmeter och förbli vattentät.”


Med Vieser Lines beklädbara lock, kan vatten som hamnat mellan plattorna och det rostfria locket rinna ut?

Det beklädbara locket (tile insert) har hål för vattenavledning i varje hörn för att inget vatten ska bli kvar mellan de två ytorna.


När ett tätskikt ska anslutas till golvbrunnen vid en sanering, måste jag byta ut golvbrunnens läpptätning och klämring?

Vi rekommenderar att du byter ut den vita klämringen och den grå läpptätningen i golvbrunnen/förhöjningsringen om nytt tätskikt ansluts till den befintliga golvbrunnen/förhöjningsringen vid sanering.

(Förpackning med reservdelar för golvbrunnar och höga förhöjningsringar: Vieser klämring och grå läpptätning för tätskikt på 1–2 mm)
Obs! I låg modell förhöjningsringar på 12 mm och 18 mm används en grå klämring och vit läpptätning
(Reservdelsförpackning: Klämring och tätningsring för Viesers låga förhöjningsringar)


När man använder en Vieser membranfläns i golvbrunnen, behöver den synliga delen av flänsen mellan silramen och brunnens klämring skyddas med murbruk?

Inte om man i samband med kakelsättningen installerar silen i en Vieser golvbrunn antingen med plastram eller rostfri stålram. Den rostfria stålramen ska installeras så att membranflänsen döljs.


Silen har rostfläckar på undersidan, vad beror det på?

Av en eller annan anledning har smuts som innehåller järn hamnat mellan silen eller ramen och sedan fastnat på den rostfria stålsilen. Den går dock att skrapa bort. Samma fenomen sker till exempel om du lämnar en blöt järnspik på diskbänken.


Ska kompatibiliteten mellan de olika delarna av golvbrunnen och tätskiktet ha bekräftats i typkontroller?

Kompatibiliteten mellan de olika delarna av golvbrunnen och tätskiktet ska vara bekräftade i typkontroller. Rekommendationen är att använda brunnar som utrustats med tätningsringar.


Vad används Vieser distansringen till?

Vieser distansring är avsedd som ram för Viesers runda galler på klinker- och massagolv.
Distansringen är endast avsedd för att monteras ovanför tätskiktet. Samtliga Vieser golvbrunnssilar passar med ringen.


Vad är diametern och höjden på en vertikal Vieser One golvbrunn?

Med tanke på hålet på golvbrunnen är de viktigaste måtten golvbrunnens diameter och höjd. (Höjden anger om golvbrunnen och den underliggande konstruktionen stöter ihop med varandra. Golvbrunnens diameter påverkar väsentligt storleken på hålet.)
Diametern på golvbrunnens stomme är 137 mm.
Höjden på golvbrunnens stomme är 145 mm.


Vad beror det på att golvbrunnens vattenlås hoppar ur plats?

Har vattenlåset installerats på rätt sätt i golvbrunnen?
Sitter vattenlåsets o-ring ordentligt på plats?
Finns det av någon orsak övertryck i avloppsnätet så att vattenlåsen inte hålls på plats?
Golvbrunnen ska vara lufttät vid övertryck i spillvatteninstallationer (0-400Pa) 0-0,4kPa. Viesers golvbrunnar har testats i typgodkännandetester.


Var kan vakuumventilen installeras?

Viesers vakuumventiler används i avloppets ventilationsrör då avloppet dessutom har direkt förbindelse med uteluften. Med tillstånd från kommunens avloppsreningsverk kan ventilationen även hanteras enbart via vakuumventilen. Vakuumventilen placeras på en plats där den inte kan frysa, ovanför den högsta möjliga vattennivån för samtliga avloppsenheter i byggnaden. Vakuumventilen måste installeras på en plats med bra luftflöde.


Varför är det utrymme som bildas av gjutmallen till Vieser Line/Dot/Square större än den rostfria ramen?

Gjutmallen till Vieser Dot och Square är 34 mm större än den rostfria Vieser Dot och Square ramen. Den rostfria ramen till Vieser Dot och Square har en justerbar svart regleringsring som kan användas för att flytta den rostfria ramen 15 mm i sidled från golvbrunnen i det utrymme som bildas av gjutmallen (utrymmet som blir mellan den rostfria ramen och gjutmallen fylls med fix i samband med klinkerläggningen).
Gjutmallen till Vieser Line är 25 mm längre och 33 mm bredare än den rostfria ramen. Vieser Lines rostfria ram har en justerbar svart regleringsring som kan användas för att flytta ramen 15 mm i sidled från golvbrunnen i det utrymme som bildas av gjutmallen (utrymmet som blir mellan den rostfria ramen och gjutmallen fylls med fix i samband med klinkerläggningen).


Varför fungerar inte vakuumventilen?

Det är sannolikt frågan om ett stopp i avloppssystemet som gör att luft trycks tillbaka mot vakuumventilen. I en sådan situation pressas vakuumventilens tätning allt hårdare mot ventilen. Så här kan du kontrollera om det är stopp: 1. Lossa vakuumventilen från avloppsröret och lägg ett pappersark ovanpå röret. 2. Slå på en kran eller spola i toaletten, om pappret flyger iväg är det sannolikt stopp i avloppssystemet.


Vilken skruvbar klämring ska jag välja?

Vår skruvbara klämring med rsk nr 7129511 passar till alla våra golvbrunnar samt våra kapningsbara förhöjningsringar med rsk nr 7114063 / 7114104, läs mer


Vår skruvbara klämring med RSK nr 7129513 passar till våra låga förhöjningsringar 12 och 18mm.
Läs mer


Vilket material är de rostfria silarna tillverkade av?

Silarna tillverkas i rostfritt stål (AISI 304). Stålet är inte syrabeständigt.


Kontakta oss Kontakta oss