Är Vieser Line typgodkänd och har produkten testats med flytande tätskikt för våtrum?

Kompatibiliteten med alla Vieser One-brunnar gör att du kan välja mellan en golvbrunn med vertikal eller horisontell anslutning eller en spygatt, vilket garanterar snabb och enkel installation.

Golvbrunnens vattentäthet och funktion har bekräftats i tester enligt standarden EN 1253-2, som även utgör grunden för Vieser Ones typgodkännande.

Kompatibiliteten och vattentätheten för Vieser One golvbrunnarna och flytande tätskikt för våtrum har bekräftats i tester enligt standarden EN 1253-1, som även utgör grunden för Viesers produktcertifikat.