Finns det gjutningsskydd för höga förhöjningsringar som kan förhindra att betong kommer in i golvbrunnen vid gjutningsskedet?

För höga förhöjningsringar finns som tilläggsutrustning ett gjutningsskyddspaket, Vieser nr 52703.
Vieser One gjutningsskyddspaketet innehåller gjutningsskydd, klämring och ett skärmall för tätskiktet.
Formen på Vieser One skyddslocket underlättar utförandet av golvfall, eftersom skyddet lutar mot centrum av brunnen.
Med hjälp av skärmallen som följer med Vieser One skyddslockpaketet är det lätt att skära tätskiktet enligt rätt mått när tätskiktet ansluts till golvbrunnen eller förhöjningsringen.
Med hjälp av klämringen som följer med Vieser One skyddslockpaketet är det lätt att ansluta tätskiktet till golvbrunnen eller förhöjningsringen.