Finns det specialvattenlås till Viesers låga golvbrunnar?

Specialvattenlås finns inte till Viesers låga modeller.