Varför luktar golvbrunnen?

En obehaglig lukt kan bero på många orsaker.

Kontrollera först följande:

1. Sitter vattenlåset i golvbrunnen ordentligt på plats?

2. Är O-ringen i vattenlåset intakt?

3. Är lukten ihållande eller framträder den endast efter att du använt golvbrunnen?

4. Är det säkert att lukten kommer från golvbrunnen? Är avloppet från tvättstället kopplat till golvbrunnen? Är det möjligt att lukten från golvbrunnen kommer från tvättställets vattenlås? (Om det finns två vattenlås: tvättställets vattenlås och golvbrunnens vattenlås. Det är möjligt att det blivit kvar smuts i vattenlåsets rör som orsakar lukten. När du släpper ut vatten i röret försvinner lukten.)

5. Finns det vatten i golvbrunnens vattenutrymme? Om vattnet försvinner från vattenutrymmet är det mycket sannolikt att avluftningen är tilltäppt. (När en armatur försedd med avlopp används uppstår undertryck och om avluftningen är tilltäppt tas ersättningsluften där den fås enklast, dvs. ofta från golvbrunnen).

6. Har andra avloppsställen kopplats till golvbrunnen? Har avloppsrören fotograferats? Är de raka och fria från svackor? (En svacka på avloppsröret samlar smuts och börjar med tiden lukta via en golvbrunn).

7. Vilka tvättmedel använder du?

8. Ventilationen? Hur stort undertryck har rummet?