Hur ansluts Viesers golvbrunn till ett gjutjärnsavlopp?

Med en övergångskoppling som är avsedd för sammankoppling av gjutjärns- och plastavlopp.
DN70 (gjutjärnsavlopp) -> DN75 (plastavlopp)
DN50 (gjutjärnsavlopp) -> DN50 (plastavlopp)