Hur fungerar golvbrunnens specialvattenlås?

Ett specialvattenlås förhindrar effektivt att golvbrunnen torkar ut och de luktproblem som detta orsakar. Specialvattenlåsen har en fjäderbelastad plastklaff som öppnas av flödet och stängs när flödet upphör. Produkten kan installeras i efterhand i alla Vieser och Vieser One golvbrunnar med sidoinlopp. Du känner igen vattenlåset till Vieser One på det svarta lyfthandtaget och vattenlåset till en Vieser golvbrunn på det svarta ”fingerhandtaget”. Vi rekommenderar specialvattenlås i rum där golvbrunnen används sällan eller tillfälligt, till exempel tekniska rum, grovkök, sommarstugor. De enda golvbrunnarna i vilka specialvattenlås inte kan användas är låga horisontella brunnar, vertikalbrunnen DN 50 samt vår extra låga Vieser One-brunn.