Hur fungerar Viesers vattenlås med tvättmaskinstratt?

Den kan användas som tvättmaskinsavlopp (direkt i avloppsröret) genom att koppla tvättmaskinens utloppsslang till tratten.