Hur högt kan Vieser One installeras med hjälp av stödbenen?

Maxhöjden för stödbenen som följer med Vieser One golvbrunnarna är 280 mm.

Golvbrunnen kan höjas till 345 mm med hjälp av ett reservdelsset.