Hur installeras avlopp för ett badkar?

Under badkaret installeras en golvbrunn för badkarets utloppsrör. Badkaret ska då ha en underhållslucka som ger åtkomst till golvbrunnen.
Ett annat sätt är att installera en spygatt under badkaret och ansluta den till golvbrunnens sidoinlopp.