Hur installeras Vieser Line/Dot/Square ramen?

Ramen placeras ovanpå brunnen. Den svarta regleringsringen vrids till önskad position enligt hur klinkerplattorna fördelas. Ramens överkant ska vara i linje med klinkerplattorna. Ramens höjd kan justeras enligt golvplattans tjocklek med hjälp av fästmassa under ramen.