Hur många spygatter får man ansluta till en golvbrunn och hur långt får avståndet mellan dem vara?

Högst två torrbrunnar får anslutas till golvbrunnen. De får vara högst tre meter från golvbrunnen.