Hur mycket utrymme kräver linjebrunnen Vieser Line?

Måtten på Vieser Line produktens gjutmall som skapar en form för locket och ramen är:

Vieser Line gjutmall 700 mm = Längd: 720 mm, Bredd: 230 mm
Vieser Line gjutmall 800 mm = Längd: 820 mm, Bredd: 230 mm
Vieser Line gjutmall 900 mm = Längd: 920 mm, Bredd: 230 mm
Vieser Line gjutmall 1000 mm = Längd: 1020 mm, Bredd: 230 mm