Hur varmt vatten/ånga tål golvbrunnen?

En golvbrunn av polypropen tål ett kontinuerligt vattenflöde på 85 °C och tillfälligt kokande 100 °C vatten.