Kan flera förhöjningsringar placeras ovanpå varandra?

Högst två stycken höga förhöjningsringar får placeras ovanpå varandra. Dessutom går det att placera en låg förhöjningsring på den höga, men inte vice versa.