Kan jag använda alla tätskikt?

Beroende på vilken installation som väljs så gäller följande:
Vid installation minst 200mm från vägg så kan man använda vilket tätskikt man vill.

Vid användning av Vieser brunnsmanschett och installation minst 200mm från vägg så kan man överlappa med följande tätskikt: Läs mer

Vid montering väggnära med Vieser brunnsmanschett gäller följande: Länk…