Kan jag kapa sidoinloppen i en horisontell Vieser One golvbrunn om de försvårar installationsarbetet?

Om sidoinloppen försvårar installation och inte behövs kan de förkortas eller sågas bort (försiktigt, så att det inte blir ett hål). Sidoinloppen har skyddsplast som måste spräckas före användning, men det behövs inte om de inte ska användas.