Med Vieser Lines beklädbara lock, kan vatten som hamnat mellan plattorna och det rostfria locket rinna ut?

Det beklädbara locket (tile insert) har hål för vattenavledning i varje hörn för att inget vatten ska bli kvar mellan de två ytorna.