När man använder en Vieser membranfläns i golvbrunnen, behöver den synliga delen av flänsen mellan silramen och brunnens klämring skyddas med murbruk?

Inte om man i samband med kakelsättningen installerar silen i en Vieser golvbrunn antingen med plastram eller rostfri stålram. Den rostfria stålramen ska installeras så att membranflänsen döljs.