Ska kompatibiliteten mellan de olika delarna av golvbrunnen och tätskiktet ha bekräftats i typkontroller?

Kompatibiliteten mellan de olika delarna av golvbrunnen och tätskiktet ska vara bekräftade i typkontroller. Rekommendationen är att använda brunnar som utrustats med tätningsringar.