Vad används Vieser distansringen till?

Vieser distansring är avsedd som ram för Viesers runda galler på klinker- och massagolv.
Distansringen är endast avsedd för att monteras ovanför tätskiktet. Samtliga Vieser golvbrunnssilar passar med ringen.