Vad är diametern och höjden på en vertikal Vieser One golvbrunn?

Med tanke på hålet på golvbrunnen är de viktigaste måtten golvbrunnens diameter och höjd. (Höjden anger om golvbrunnen och den underliggande konstruktionen stöter ihop med varandra. Golvbrunnens diameter påverkar väsentligt storleken på hålet.)
Diametern på golvbrunnens stomme är 137 mm.
Höjden på golvbrunnens stomme är 145 mm.