Vad beror det på att golvbrunnens vattenlås hoppar ur plats?

Har vattenlåset installerats på rätt sätt i golvbrunnen?
Sitter vattenlåsets o-ring ordentligt på plats?
Finns det av någon orsak övertryck i avloppsnätet så att vattenlåsen inte hålls på plats?
Golvbrunnen ska vara lufttät vid övertryck i spillvatteninstallationer (0-400Pa) 0-0,4kPa. Viesers golvbrunnar har testats i typgodkännandetester.