Var kan vakuumventilen installeras?

Viesers vakuumventiler används i avloppets ventilationsrör då avloppet dessutom har direkt förbindelse med uteluften. Med tillstånd från kommunens avloppsreningsverk kan ventilationen även hanteras enbart via vakuumventilen. Vakuumventilen placeras på en plats där den inte kan frysa, ovanför den högsta möjliga vattennivån för samtliga avloppsenheter i byggnaden. Vakuumventilen måste installeras på en plats med bra luftflöde.