Varför är det utrymme som bildas av gjutmallen till Vieser Line/Dot/Square större än den rostfria ramen?

Gjutmallen till Vieser Dot och Square är 34 mm större än den rostfria Vieser Dot och Square ramen. Den rostfria ramen till Vieser Dot och Square har en justerbar svart regleringsring som kan användas för att flytta den rostfria ramen 15 mm i sidled från golvbrunnen i det utrymme som bildas av gjutmallen (utrymmet som blir mellan den rostfria ramen och gjutmallen fylls med fix i samband med klinkerläggningen).
Gjutmallen till Vieser Line är 25 mm längre och 33 mm bredare än den rostfria ramen. Vieser Lines rostfria ram har en justerbar svart regleringsring som kan användas för att flytta ramen 15 mm i sidled från golvbrunnen i det utrymme som bildas av gjutmallen (utrymmet som blir mellan den rostfria ramen och gjutmallen fylls med fix i samband med klinkerläggningen).