Annika Jyllilä-Vertigans ny verkställande direktör på Vieser

Vieser Oy, pressmeddelande 9.2.2018

Finska familjekoncernen Serres Groups dotterbolag Vieser Oy har utnämnt Annika Jyllilä-Vertigans till ny verkställande direktör. Jyllilä-Vertigans inleder sitt uppdrag 12.2.2018. Hennes bakgrund inom internationell handel och kristallisering av kundupplevelsen ger företaget nya möjligheter. Hennes framgångsrika föregångare Mika Hagberg fortsätter som verkställande direktör för moderbolaget Serres Group.

”Viesers historia är intressant, med både nytt och gammalt på samma gång. Företagets inledde sin självständiga verksamhet i början av år 2016, men under Serres Oy sträcker sig våra rötter i finsk kompetens och innovation nästan 40 år tillbaka i tiden. Viesers långsiktiga kundcentrerade arbete har burit frukt och företagets framtid har en stabil grund tack vare nöjda kunder, ett kompetent team och en fungerande egen produktportfölj. Glädjande nog har vi även utrymme att växa, erövra nya kundgrupper och erbjuda dem nya produkter. Att genom vårt designutbud hitta en ny infallsvinkel till konsumentfältet är en ytterst intressant utmaning för oss som företag. Det är med glädje jag ansluter mig till Vieser-teamet och vi tillsammans börjar skapa nytt”, konstaterar Jyllilä-Vertigans.

”Jyllilä-Vertigans bakgrund inom internationellt kunnande och kundfokus lämpar sig väl för detta viktiga uppdrag. Hennes färdigheter är livsviktiga för att bemöta framtidens utmaningar och trygga företagets kontinuerliga utveckling. Jag önskar Jyllilä-Vertigans all lycka i hennes nya uppdrag”, konstaterar Håkan Olson, styrelseordförande för Vieser Oy.

Ytterligare information:
Annika Jyllilä-Vertigans, Verkställande direktör, Vieser Oy
Tfn 0400 661 252

Annika.Jyllila-Vertigans@vieser.fi

Vieser Oy
Vieser är ett finskt familjeföretag med rötterna i nordisk yrkeskunskap och skandinavisk toppdesign. Vi har gett ett löfte om förstklassig design och SMART-lösningar redan i över 40 års tid. Vi tillverkar innovativa lösningar för golvbrunnar som uppfyller och även överskrider såväl våra professionella kunders som slutanvändarnas, dvs. fastighetsägarnas krav.

Vi är klart marknadsledande i Finland och har en stark position även i övriga Norden – våra kunder väljer våra produkter om och om igen.

Vieser är en del av företagsfamiljen Serres Group, vars första företag grundades år 1973. Omsättningen för Serres Group uppgick till cirka 55 miljoner euro år 2017 och företaget sysselsatte över 350 personer.