Miljöproduktdeklarationer beviljade för Viesers fyra produktgrupper

Byggsektorn kräver allt oftare tredje parts verifierade miljödeklarationer (EPD:er) som möjliggör en detaljerad miljöbedömning av olika byggmaterial. EPD:er följer metodiken för livscykelanalys (LCA) och tillhandahåller standardiserade data om, till exempel, utsläpp relaterade till materialbearbetning och tillverkning. EPD:er är giltiga i fem år.

EPD:er beviljades för golvbrunnar, förhöjningsringar, galler och linjära golvbrunnar

Viesers produktgruppsspecifika EPD:er listar alla golvbrunnar, förhöjningsringar, galler och linjära golvbrunnar som omfattas av EPD:erna. EPD:erna är i linje med ISO 14025 och EN 15804 standarderna och finns tillgängliga i EPD-biblioteket som underhålls av The International EPD® System.

Alla fyra EPD:er finns också tillgängliga i materialbanken på vår webbplats:
Ladda ner Viesers EPD för golvbrunnar här. (EPD-registreringsnummer: S-P-05962.)
Ladda ner Viesers EPD för förhöjningsringar här. (EPD-registreringsnummer: S-P-11693.)
Ladda ner Viesers EPD för galler här. (EPD-registreringsnummer: S-P-11691.)
Ladda ner Viesers EPD för linjära golvbrunnar här. (EPD-registreringsnummer: S-P-11692.)

EPD:er är ett steg framåt i vårt hållbarhetsarbete

På Vieser är hållbarhetsinitiativ kärnan i vår affärsstrategi och vi är engagerade i att ta konkreta steg mot en bättre framtid.
“EPD:erna hjälper våra kunder att få tillförlitlig, transparent och aktuell information om miljöpåverkan av våra produkter,” säger Janina Ollberg, chef för portfölj och hållbarhet.

Läs mer om vår hållbarhet här.