Reparationsprojektet T:O – mätbara våtrum och reparationer

Vieser ska tillsammans med Uponor, Grohe, SlutaRiv Sverige AB och Illigo, ta upp kampen om att förändra bygg- och fastighetsbranschen till en mer hållbar bransch.

Reparationsprojekt T:O är gruppens gemensam insats. Projektet kommer pågå under de kommande fem åren med syfte att omforma marknaden över en femårsperiod och undersöka hur mätbarheten påverkar fastighets- och försäkringsbranschen. Gruppen vill minska den ökande trenden av vattenskador i våtrum och kök genom att hantera dessa skador genom reparation i stället för rivning, vilket är det vanliga tillvägagångssättet idag.

Slutmålet med projektet är att öka fokus på reparation och minska behovet av rivning inom byggbranschen.

Reparationsprojektet T:O är uppdelat i två områden:

Område 1 – fokuserar på hur man hanterar skador genom reparation i stället för rivning.

Område 2 – handlar om att minska antalet vattenskador och dess påverkan, genom att skapa SlutaRiv-vänliga fastigheter och göra det mer tillgängligt att reparera våtrum och kök för nästa generation.

SlutaRiv -gruppens produkter är nu tillgängliga med mätbara tätskiktsensorer utan extra kostnad via SlutaRiv i Sverige Ab. Läs mer om mätbarhet

Intresserad att addera mätbarhet i ditt projekt?

Kontakta

Jens Persson

+46 70 390 2042
jens.persson@vieser.se