Systemgaranti

Viesers golvavloppsprodukter har tio års systemgaranti

Daglig användning ställer höga krav på golvbrunnssystem. Därför tillverkar vi på Vieser alla våra produkter av förstklassiga material och delar. Produkternas funktion och vattentäthet bekräftas genom noggranna och tuffa typgodkännandetester enligt relevanta standarder.

Vår tillförlitliga produktionsprocess, noggranna kvalitetssäkring och kontinuerliga produktutveckling garanterar att alla våra produkter är funktionssäkra och hållfasta i användning, precis som de varit under hela vår 50-åriga historia. Därför erbjuder vi 10 års garanti på våra golvbrunnsprodukter.

Systemgarantin i korthet

Systemgarantin på 10 år täcker alla material-, konstruktions- och tillverkningsfel hos Viesers golvbrunnsprodukter. Viesers golvbrunnssystem inkluderar golvbrunnar, tillbehör samt lock eller silar.

Systemgarantin gäller när både golvbrunnssystemet och golvbrunnslocket tillhör samma Vieser-produktfamilj. Dessutom måste kompatibiliteten mellan golvbrunnen och tätskiktet ha bekräftats i typkontroller.

Systemgarantin gäller inte vid felaktig installation, lagring och användning eller försummelse av serviceåtgärder. Garantin inkluderar inte heller normalt slitage eller indirekta kostnader.

Systemgarantin påverkar inte villkoren enligt konsumentköplagen.

Kontakta oss Kontakta oss