Ved bruk av vannmembranflens i Vieser-gulvsluk, må den synlige delen av flensen mellom slukristens ramme og slukets klemring beskyttes med mørtel?