Hur placeras Vieser Line intill väggen?

Om man vill placera Vieser Line intill väggen ska gjutmallen placeras direkt mot väggens råyta med 125 mm från centrum av brunnen till väggen.
Gjutmallen till Vieser Line är 25 mm längre och 33 mm bredare än den rostfria ramen. För att underlätta klinkersättningen kan ramen flyttas högst 15 mm i sidled från golvbrunnen i utrymmet som bildas av gjutmallen.