Säkert prefabricerade badrum i Pääskyvuori

Nya badrumselement utvecklade i samarbete mellan YIT och elementfabriken har använts i projektet, som byggs färdiga för installation i fabriken.

YIT bygger just nu en ny lägenhetsbyggnad i Pääskyvuori, Turku, bostadsaktiebolaget Asunto Oy Turun Pääskynpesä. Badrum, prefabricerade och klara för installation, utvecklades av YIT i samarbete med en byggnadsfabrik, för användning i de nya lägenheterna. För golvbrunnar valdes Viesers finska linjegolvbrunnssystem, något som möjliggjorde enkelriktade avloppssluttningar och större golvplattor. Både familjelägenheter och kompakta studiolägenheter kommer finnas tillgängliga på Pääskynpesä. YITs nya prefabricerade byggnadsenheter användes för badrummen i lägenheterna.

”YIT började utveckla en ny badrumsprodukt i jakten på nya innovativa lösningar. På vägen hittade vi Vieser som vår partner för utvecklande av golvdräneringssystem för denna plats”, förklarar YITs planeringschef för byggnadssystem, Aki Pirttijärvi. 

”Valet baserades på Viesers engagemang i service och en produkt med resonabelt pris och med goda egenskaper”, fortsätter Pirttijärvi.

Viesers fördel är serviceinriktning och bra produktegenskaper
Turun Pääskynpesässä on käytetty valmiita kylpyhuone-elementtejä

Fabriksvillkor säkrar säkerhet

De prefabricerade badrumsenheterna för Turun Pääskynpesä tillverkades på fabriken. Där förmonteras badrummen helt från delar, de vädersäkras och installeras sedan på platsen samtidigt som ramarna. Efter det kan den färdiga badrumsenheten öppnas och den innehåller redan alla de nödvändiga komponenterna. 

”Fördelen med denna implementeringsmetod är att den prefabricerade enheten har monterats säkert inne i fabriken”, framhäver Pirttijärvi. 

”Badrummen här är speciella. Normalt sett är det två runda avlopp i våra badrum, något som begränsar valet av golvplattor. Men denna gången använde vi bara linjegolvbrunnar något som möjliggör enkelriktade sluttningar till brunnen och större golvplattor”

Aki Pirttijärvi, YIT
Vieser Line är designad och tillverkat i Finland

Betydelsen av design och finsk ursprung

I slutändan handlar det om det estetiska när man väljer linjegolvbrunn. Många kunder föredrar något större golvplattor och det helhetsintryck som de medför.

”Förhoppningsvis kommer den prefabricerade modulen inte bara utmärka sig för att vara av högre kvalitet. Vi hoppas att de istället också kommer uppmärksamma linjegolvbrunnen och de underbara golvplattorna som lösningen gjort det möjligt för oss att använda”, säger Pirttijärvi med ett leende.