Produktuppdatering: Skyddslock av återvunnen plast

Produktuppdatering: Skyddslock av återvunnen plast 

Vieser övergår till att använda återvunnen plast vid tillverkningen av skyddslock som är avsett för att skydda golvbrunnen vid golvgjutningen, och tar därmed sina första steg mot cirkulär ekonomi. Att öka användningen av återvunnen plast i produktionen är ett av Viesers viktigaste hållbarhetsmål. Arbetet har nu påbörjats med de delar som stöder användningen av golvbrunnar. Arbetet med övergång till återvunnen plast har nu också påbörjats med de delar som används vid montering, som t.ex stödbenen. 

Skyddslocket är en del av varje Viesers golvbrunnar. Locket är avsett för att skydda golvbrunnen vid ingjutning och för att förhindra flytspackel från att komma ner i golvbrunnen. Nu är dessa blå lock, som är bekanta för proffs, tillverkade av återvunnen plast. Den blå färgen finns kvar, men nyansen varierar något beroende på produktionsbatch och den återvunna plasten. 

Tillverkningen av de nya skyddslocken har redan inletts, så alla Vieser One-golvbrunnar som tillverkas efter mitten av maj 2024 kommer att ha de nya skyddslocken av återvunnen plast. Golvbrunnar med dessa nya skyddslock kommer att dyka upp hos distributörer och återförsäljare under detta år, beroende på cirkulation av produkter vid försäljningsplatsen. 

De första stegen mot cirkulär ekonomi 

Ett av Viesers huvudmål är att övergå från jungfrulig plast till återvunnen plast, som också kan återvinnas. Bytet till återvunnen plast i skyddslocken kommer att ha en positiv inverkan på Viesers koldioxidavtryck. Som ett resultat av förändringen kommer användningen av jungfrulig plast i produktionen att minska med 4 000 kilo. Eftersom skyddslocket endast är en del av hela golvbrunnen påverkar det de totala utsläppen i enlighet med sin storlek. Det är ändå ett viktigt steg i rätt riktning i vårt företags hållbarhetsstrategi. 

”För vår största produktgrupp, golvbrunnar, väntar vi på resultaten och framstegen i hållbarhetstesterna av återvunnen plast. Golvbrunnar måste hålla minst lika länge som badrum, till och med längre, så materialen som används för att tillverka dem måste vara riktigt hållbara, säger Janina Ollberg, Head of Portfolio &; Sustainability. 

Främjandet av cirkulär ekonomi fortsätter när Vieser arbetar tillsammans med Paree Groups andra dotterbolag för att minimera avfallet och öka användningen av återvunnet material i produktions- och förpackningsprocesser. 

Mer information om 

Janina Ollberg, Head of Portfolio & Sustainability 

Vieser designar och säljer högklassiga golvbrunnslösningar samt unika designöverdrag och badrumsprodukter som tillverkats i Finland sedan 1973. Vieser har en avgörande roll i att förlänga byggnaders livscykel med sina förstklassiga golvbrunnslösningar. 

Mer information om

Janina Ollberg, Head of Portfolio & Sustainability

Vieser designar och säljer högklassiga golvbrunnslösningar samt unika designöverdrag och badrumsprodukter som tillverkats i Finland sedan 1973. Vieser har en avgörande roll i att förlänga byggnaders livscykel med sina förstklassiga golvbrunnslösningar.