Viesers företagsansvarsenkät

Bästa kund/samarbetspartner,

Hur ser du på hållbar förtegsverksamhet?

Vi arbetar med att utveckla Viesers företagsansvar och vill nu kartlägga framtida tyngdpunkter i miljöfrågor och sociala ansvarsområden. För att komma vidare med det här arbetet behöver vi din hjälp och dina åsikter om framtiden.

I fortsättningen vill vi allt mer heltäckande ta hållbarhetsfaktorerna i beaktande i hela vår verksamhet och därför samlar vi som grund för utvecklingsarbetet in synpunkter från våra viktigaste samarbetspartners.

Vi vill bjuda in dig att svara på en kort webbenkät angående Viesers ansvarsfullhet. Det tar cirka 5–10 minuter att svara på frågorna. Vi önskar att du ger oss dina värdefulla synpunkter så snart som möjligt, senast 16.4.2021.

Dina svar behandlas konfidentiellt i varje skede av undersökningen och din identitet kan inte kopplas ihop med resultaten. Du kommer till enkäten med den här länken: https://link.webropolsurveys.com/s/Vieserolennaisuusanalyysi2021

Vi på Vieser vill bygga upp en verksamhet som beaktar både mänskor och miljö – på ett hållbart plan och med långt perspektiv. Som vår samarbetspartner har du nu en möjlighet att påverka hur vår gemensamma framtid skall se ut.

Tack för att du är med och utvecklar vårt hållbarhetsarbete!

Med vänlig hälsning,

Vieser folk

 

Ytterligare information:

Om du har frågor angående vår undersökning så kan du ta kontakt på adressen: vieser@vieser.fi