Viesers verksamhet under coronavirustiden

Bästa kund och samarbetspartner

Den rådande ovanliga coronavirussituationen orsakar en hel del oro och väcker också många frågor. Vi vill berätta att vi noggrant följer regeringens och hälsovårdsmyndigheternas meddelanden och rekommendationer rörande coronaviruset och att vi den utmanande situationen till trots betjänar våra kunder och samarbetspartners på bästa möjliga sätt.

MÖTEN
Eftersom våra kunders, samarbetspartners och anställdas säkerhet är av största vikt för oss har vi uppmanat vår personal att i första hand sköta all kontakt på distans då det bara är möjligt. Om personlig kontakt är nödvändig har vi betonat vikten av att sköta väl om sin hygien och att också noggrant följa med sin egen hälsa och vid minsta symptom stanna hemma. Vi kontaktar er i god tid före överenskomna möten och diskuterar det bästa och tryggaste tillvägagångssättet.

LEVERANSER
Som det ser ut nu levererar vi våra produkter som vanlig också våra fabriker och vår logistik fungerar normalt. Vi följer upp situationen och håller våra kunder à jour med alla möjliga förändringar.

TILLSTÄLLNINGAR
I den här situationen har vi naturligtvis varit tvungna att inhibera vårt deltagande i alla mässor och tyvärr också i en hel del kundträffar och kurser, åtminstone tillsvidare. Vi följer med situation och följer regeringens och hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer.

KONTAKTER OCH KUNDINFORMATION
Du kan kontakta din egen kontaktperson om du har ytterligare frågor. Du når oss bäst per telefon och e-post: vår kontaktinformation finns på vår Websida www.vieser.se.

Vårt mål är att med hjälp av aktiv kommunikation begränsa coronavirusets negativa inverkan på olika projekt och att underlätta vårt fortsatta samarbete.

Vi önskar er god hälsa och en fungerande verksamhet och vardag i dessa exceptionella tider.

Med vänlig hälsning,

Vi på Vieser