När man använder en Vieser membranfläns i golvbrunnen, behöver den synliga delen av flänsen mellan silramen och brunnens klämring skyddas med murbruk?