Hållbar utveckling som strategisk vägvisare

Företagsansvar och en hållbar verksamhet har nyligen valts ut till ett strategiskt spetsprojekt inom Vieser. Hållbar utveckling är inget nytt hos oss. Det har varit en av företagets hörnstenar sedan vi började år 1973.

”Vieser grundades 1973 för att lösa ett konkret problem i vår bebyggda miljö: dåtida golvbrunnar i gjutjärn rostade enkelt, orsakade vattenskador då de läckte och förkortade livslängden på byggnaderna. Viesers golvbrunnar löste problemet. De hjälper till att förhindra vattenskador och förlänger på så sätt byggnadernas livslängd”, berättar Viesers verkställande direktör Annika Jyllilä-Vertigans.

Ledningen visar vägen

Det är ledningen som ligger bakom företagets fokus och satsningar på ansvarsfull verksamhet. Satsningen är storskalig och därför blir både den interna och externa kommunikationen om målen väldigt viktig. Både strategin och kommunikationen måste vara tydlig så att det avspeglas i den praktiska verksamheten. Till exempel måste medarbetare veta om det är okej att välja ett mer hållbart material, även om det kan vara lite dyrare. 

Hållbarhets-, utvecklings- och kvalitetschef Esa Mouhu har utsetts till ansvarig för hållbar verksamhet på Vieser.  Ledningen har ett nära samarbete för att driva projektet framåt. I höst deltog förutom Esa Mouhu även Janina Ollberg  som är chef för portföljer och strategiska materialinköp tillsammans med vd Annika Jyllilä-Vertigans i programmet Strategic Sustainability for Business som ordnas av Aalto EE och UC Berkeley Executive Education. Målet var att få nya perspektiv på att främja utvecklingen av hållbar verksamhet på Vieser.

”Det kommer att kräva mycket jobb, men vi har redan en stabil grund som vi kan bygga vidare på. Vi är på rätt väg och fortsättningen ser lovande ut”, säger Esa Mouhu.

Tiden för ansvar är nu

Jyllilä-Vertigans, Mouhu och Ollberg betonar att inga företag har råd att lämna hållbarhet utanför sin verksamhet.

”Klimatkrisen, minskad biologisk mångfald, kränkningar av mänskliga rättigheter – det är frågor som berör oss alla. Samtidigt är ansvarsfull affärsverksamhet också bra affärsverksamhet. Investerare ser hållbarhetsbrister som en finansiell risk, vilket har sitt pris”, betonar Annika Jyllilä-Vertigans.

Läs Viesers hållbarhetsmanifest här samt mer om strategierna och målen på Aalto-universitetets sidor.